סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3243

63
9
59
7
4
4
29
2
8
39
9
1
81
5
4
81
7
6
5
31
1
48