סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3244

2
86
1
7
91
4
4
6
1
2
89
39
97
5
3
3
2
4
75
9
1
63
4