סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3248

9
5
63
6
1
5
79
5
1
28
2
94
1
91
5
4
36
1
3
8
81
2
4