סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3257

7
9
21
3
7
86
62
4
7
9
5
4
7
8
3
1
4
36
93
2
5
62
3
9