סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3281

8
7
6
7
8
6
24
53
4
8
35
89
14
7
6
37
91
4
9
7
5
6
9