סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3286

2
6
97
4
6
73
1
45
8
23
3
8
86
9
51
4
36
2
1
68
9
4