סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3287

6
48
12
6
4
5
9
81
3
46
2
4
8
65
9
21
4
6
2
1
45
82
9