סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3292

1
8
96
3
81
69
51
8
7
7
39
6
4
5
26
91
76
2
59
1
6