סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3296

6
1
2
3
96
94
2
7
14
93
1
6
43
89
1
3
72
79
1
7
5
8