סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3297

38
5
53
82
51
37
6
1
75
4
84
6
3
43
26
16
23
2
18