סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3299

6
94
5
95
4
71
6
8
7
16
7
6
3
14
8
5
6
74
3
64
4
62
9