סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3300

32
79
92
57
57
1
3
5
3
1
2
3
4
6
5
7
96
58
31
98
43