סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3334

3
15
523
7
5
79
4
8
9
31
45
5
8
1
42
5
8
657
27
9