סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3338

8
5
5
39
6
892
4
7
6
3
8
9
1
1
9
3
6
4
579
5
79
6
7
5