סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3342

95
4
2
6
352
7
9
5
761
6
9
837
3
2
4
871
3
7
3
98