סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3343

49
3
81
61
7
57
4
6
97
9
4
43
8
5
63
1
28
28
1
79