סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3344

9
59
8
4
51
7
27
48
6
8
37
5
3
25
79
6
91
3
3
79
6