סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3345

6
8
31
7
5
2
3
7
68
17
9
2
1
1
49
86
4
5
5
2
3
96
8
7