סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3401

1
67
83
35
1
12
2
7
9
8
62
4
9
5
3
14
6
97
27
58
6