סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3402

2
76
9
8
3
7
37
19
2
9
6
6
4
8
8
2
6
51
49
5
3
6
3
64
7