סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3404

54
2
1
3
7
8
2
5
58
7
2
72
39
6
8
54
4
1
2
7
6
5
3
24