סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3406

72
9
7
89
5
2
7
1
53
7
9
718
2
7
42
6
3
8
2
86
1
6
73