סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3408

8
943
6
4
7
29
9
8
3
9
5
72
8
9
8
5
7
25
8
6
1
275
4