סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3417

5
6
9
12
89
13
6
19
3
95
62
6
58
5
79
12
16
8
1
3