סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3422

52
4
78
8
25
1
8
7
34
6
75
3
29
7
6
5
92
3
46
1
92