סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3423

6
9
29
3
7
81
57
8
7
6
4
986
7
6
1
2
79
41
9
3
87
2
9