סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3424

1
7
6
86
45
3
3
28
42
1
6
7
8
54
96
1
8
24
71
4
3
6