סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3427

53
7
2
6
1
64
9
2
6
2
95
5
8
98
3
4
4
2
81
2
6
4
7
23