סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3428

954
81
6
8
43
4
9
2
4
8
467
3
3
6
9
8
52
6
4
36
278