סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3429

7
1
7
91
2
1
34
7
64
7
9
9
5
4
1
4
26
4
75
6
5
16
3
9
4