סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3431

4
25
6
6
9
15
6
79
7
8
68
53
9
6
36
8
12
4
8
1
27
3