סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3433

38
5
9
15
4
4
3
15
4
89
4
2
27
8
34
4
1
9
46
7
8
59