סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3434

49
1
47
5
6
938
7
5
41
3
9
85
1
2
934
6
6
28
1
35