סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3435

5
14
6
9
8
5
71
3
8
17
4
1
7
4
35
5
9
78
8
7
6
2
58
1