סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3436

9
6
18
5
974
3
7
89
64
9
7
48
32
9
1
928
7
82
4
3