סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3438

8
31
6
7
6
1
95
617
5
95
2
18
8
976
34
8
9
5
5
28
9