סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3440

7
8
46
7
2
58
9
7
6
1
27
36
75
2
6
6
8
35
3
5
87
3
1