סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3441

2
38
5
5
64
81
7
39
8
45
81
5
92
4
76
49
3
2
18
7