סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3444

2
7
5
12
67
6
78
34
5
35
6
28
4
51
79
5
26
53
7
1
2