סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3447

7
9
6
3
7
4
1
82
9
23
8
57
84
9
27
6
92
3
4
3
9
9
4
6