סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3448

3
8
4
45
7
9
2
1
7
8
937
4
8
978
3
1
8
7
6
2
58
5
9
4