סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3449

5
23
2
3
1
1
274
65
8
52
53
9
43
576
2
7
4
1
65
1