סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3450

2
5
79
97
1
8
79
5
78
3
6
9
8
69
9
24
8
6
49
24
5
1