סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3451

5
3
3
91
6
2
3
75
4
17
3
9
5
4
5
49
2
24
5
1
8
16
4
6
2