סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3452

2
76
3
4
3
6
6
49
85
93
6
8
62
28
57
3
4
3
8
9
64
7