סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3454

45
61
8
6
92
4
56
7
267
851
5
27
9
54
9
4
84
31