סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3455

29
1
86
52
7
16
26
9
3
3
2
5
5
4
91
47
6
91
31
8
12