סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3457

7
4
8
1
6
4
952
5
318
8
45
3
297
4
847
9
2
5
4
1
6