סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3458

8
2
5
67
41
95
7
89
2
98
73
6
17
8
94
31
51
2
7
5