סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3462

4
17
695
42
2
17
6
4
31
94
2
5
65
4
34
521
96
5